13 Tiêu chí để đánh giá về 1 Backlink chất lượng - TECKSHARE

A. Backlink là gì?.

Backlink là 1 liên kết trỏ về được đặt dưới dạng Anchortext (neo văn bản).

VD: Dich Vu SEO

– Anchortext: Dich Vu SEO

– Liên kết trỏ về: http://teckshare.com/dich-vu-seo/

wsspbslider

B. 13 tiêu chí để đánh giá về 1 Backlink chất lượng

 

1. Link được đặt trong các trang có nội dung, lĩnh vực liên quan.
2. Link được đặt trong các trang có PR, DA, PA, Trafic, độ trust cao.
3. Trang đặt Link có không quá 30 Link OUT (càng nhiều càng ít).
4. Đặt link trong các trang GOV-EDU-ORG.VN sẽ được ưu tiên hơn.
5. Nội dung đặt Link phải tốt, độc và có liên quan đến chủ đề.
6. Nên cần bằng giữa Dofolow và NoFolow.
7. Trên Page. Link được đặt trong Content có giá trị cao nhất.
8. Anchor text có chứa Keywords và liên quan đến tiêu đề.
9. Backlink có nhiều lượt View, Like hoặc Comment.
10. Số lượng, vị trí link phải phù hợp và có nghĩa với người dùng.
11. Backlink có nhiều link khác trỏ về bài viết đó.
12. Tỷ lệ CTR (nhấp chuột) cao.
13. Tỷ lệ Time ON SITE cao sau mỗi lần truy vấn từ link đó.

Khi xây dựng liên kết nên đa dạng hóa Anchor text và không nên quá ỷ lại vào số lượng mà nên quan tâm nhiều vào Link chất lượng!.